Go Back

Kunsten at lytte – til de unge

A Press Release from Denmark

Af: Peter Byrholt Nielsen

Creative Europa-projektet TEEN handler om at undersøge og styrke, hvordan unge kan engagere sig i scenekunst og siden formidle deres oplevelser til andre unge. Projektet har kørt i Danmark, Norge og Italien og blev afsluttet i efteråret 2018. Men et nyt toårsforløb, TEEN-2 er sat i gang – og her er Belgien, Spanien og England kommet med som partnere

FAKTA

  •  TEEN – Theatre European Engagement Network – er et Creative Europe-projekt, der sigter mod at engagere Teenagere i teatret og skabe et europæisk netværk, der diskuterer og formidler den nyeste forskning og bedste praksis inden for scenekunst for unge. 
  • Det første toårige TEEN-projekt med partnere fra Norge Italien og DK, samt reseacher Rui Pina Coelho fra University of Lisbon blev afsluttet i efteråret 2018, men fortsættes i et nyt to-årigt projekt med titlen ‘Teenage Ambassadors Across Europe’. Her er partnerne Segni d´fantazia i Italien, Norsk Scenekunstbruk, Cultuurcentrum Hasselt i Belgien, ”La Caixa” Foundation i Barcelona, Dialogue Community Performance i UK og Teatercentrum i Danmark
  • ØKONOMI: TEEN er finansieret delvist af Creative Europe og delvist af de lokale partnere som deltager i projektet. 
  • Der er udgivet et evalueringsskrift om det første projekt: Theatre European Engagement Network, 62 sider, Edition: Mantua, 2018 – redigeret af Naja Birke, Teatercentrum og teaterrearcher Rui Pina Coelho, University of Lisbon.

Det kan findes som pdf på hjemmesiden www.teenTheatrenetwork.eu – eller fås ved henvendelse til Naja Birke på Teatercentrum: nb@teatercentrum.dk

De unge er dem mellem 13 og 19 år, Teenagerne – en gruppe, som der bliver lavet masser af teater til , men tit kommer de unge kun at ser det hvis en voksen, en lærer eller en ven inviterer dem med. Men hvordan finder de unge ud hvilken slags scenekunst, der interesserer dem og hvordan finder de selv vejen til teatret?

Måske kan en ny form for teaterkritik og vej til engagement vise sig at være løsningen. 

Bag aldersgruppemarkeringen TEEN gemmer sig projektnavnet Theatre European Engagement Network, der blev igangsat i 2016 som et Creative Europa-projekt i et samarbejde mellem Danmark, Norge, Italien og Portugal. Sidstnævnte er ikke med i TEEN-2, hvor Belgien, Spanien og Storbritannien til gengæld er kommet til.

Projektets ide udsprang fra Italien, nærmere bestemt Mantua. Fra Shakespeare husker nogle måske Mantua som byen, hvor Romeo flygter til efter landsforvisningen for drabet på Tybalt i den skønne stad Verona. Et udslag af had mellem to adelslægter, hvor der netop ikke blev lyttet til de unge, og som bekendt ender i slagsmål, drab på to mænd og et ungt forelsket par, der tager livet af sig.

Teen Action Group (TAG)

Hvert land i projektet samler en gruppe Teenagere i en eller flere lokale TAG (Teen Action Group), som guides af en lokal tutor. TAG-gruppen ser en forestilling og samles bagefter for at behandle teateroplevelsen på forskellige måder. 

Grupperne eksperimenterer med forskellige tilgange til at danne deres personlige meninger om teaterstykket og finde måder at dele dem med andre. Hvert land har deres egen måde at arbejde på. 

Naja Birke, der sammen med projektleder Henrik Køhler fra Teatercentrum står for den danske del af TEEN, er p.t.. i gang med at starte nye TAG-teams op i København og Aarhus i et samarbejde med hhv. københavnske Zangenbergs Teater og aarhusianske Opgang2 Turnéteater.

Fra hver TAG udvælges to ambassadører til sammen med deres tutor at deltage på teaterfestivalerne i partnerlandene: Norge, Italien, Belgien, Spanien, Storbritannien og Danmark. Samt eksterne partnere i Slovenien, Tyskland og Tjekkiet 

Hack the Theatre

Naja Birke samlede også den første danske TAG i 2016: 

  • I starten undersøgte vi, hvordan unge engagerer sig i teater og vi afprøvede metoder til at komme i dialog med de unge. Hvor Italien og Norge lagde ud med at skrive en del artikler om emnet, søgte vi i Danmark i stedet en praktisk tilgang som vi kaldte for ‘Hack the Theatre’. At ‘hacke’ teater må ikke forveksles med at bryde ind og ødelægge noget, men i stedet at tage en lille del fra forestillingen, undersøge den og lave en kommentar,« fortæller Naja Birke.
  • Et eksempel på et godt ‘hack’ var efter forestillingen ‘Stresspølsen’ (med Teater Klumpen – se anmeldelse, red.), hvor en af de unge lagde sig på scenen og vi andre tegnede et omrids af kroppen. Herpå skrev alle, hvad de havde oplevet under forestillingen på kroppen på gulvet. Denne indtagelse af scenen vakte skuespillernes nysgerrighed og åbnede for en fin samtale.«
  • På dette års udgave af CPH Stage-festivalen inviterede det nye TAG-team CPH en gruppe ældre mennesker til sammen med dem at se ‘Kunsten at dø’ (Kristján Ingimarsson Company og Paolo Nani Teater, red.) og til en efterfølgende samtale om forestillingen på tværs af generationer ud fra materialet ‘Talking about Theatre’ udviklet af Matthew Reason, professor i Theatre and Performance fra York st. Johns Universitet. Det består af en række hæfter med spørgsmål til at diskutere og udvide teateroplevelsen fra tilskuerens synsvinkel (se online udgave: www.talekunst.dk)

De unge vokser med opgaven

I TEEN er vi gået bort fra udtrykket ‘publikumsudvikling’ og taler hellere om publikumsdialog. Det at få lov til at tale med skuespillerne har virkelig flyttet noget for de unge. Preben Kristensen spurgte efter forestillingen ‘Et dukkehjem’ (Vendsyssel Teater, red.), om de unge kunne genkende noget fra deres eget liv. Men de var mere fokuseret på det gode skuespil og relationerne mellem rollerne. En ville gerne se forestillingen sammen med sin mormor og høre hendes mening om det med kønsroller og høre om, hvordan mormoren med sine erfaringer har oplevet #meeto- bevægelsen,« fortæller Naja Birke. 

I løbet af det næste år skal de unge udover deltagelse i ASSTEJ’s Artistic Gathering i Kristiansand, på festivaler i Belgien, Tyskland, Spanien og Italien. Selvfølgelig skal de også deltage på Horsens Teaterfestival og Aprilfestivalen. 

På festivalerne skal de unge indgå i workshops, bl.a. om hvordan man programlægger teater til festivaler, teatre eller andre kulturinstitutioner. Med denne viden og den store mængde teater, de får set i løbet af projektet, vil de unge få mulighed for afholde en kurateret teaterdag fra unge til unge på CPH Stage i 2020.

Køkkenbordsmanifestet

TEEN Ambassadørerne har vedtaget et manifest for afholdelse af en såkaldt ‘køkkenbordssamtale’ med unge. Manifestet indeholder syv gyldne regler:

1. Mødelokalet skal indrettes, så det minder om et køkken eller evt. en skovtur

2. Der skal være mad på køkkenbordet

3. Moderatoren skal være Teenager

4. På mødet er de unge eksperterne og de voksne er de studerende

5. Det er de unges mening, der har fortrin på mødet. De voksne lytter og markerer med håndsoprækning, hvis de vil bidrage i debatten

6. Voksne, der får taletid, må højst tale tre minutter

7. Meningsytringer skal ledsages af erfaringer eller i det mindste nogle eksempler

For folk med kendskab til Teenagere er regel 2 indlysende, mens regel 6 er en udfordring for enhver voksen…

De unge sætter dagsordenen

Køkkenbordsmanifestet er gennemgående blev rost af både Teenagere og voksne i TEEN Projektet. 

‘Introduktion af Køkkenbordsformatet flyttede fokus fra de unges engagement i til refleksion omkring scenekunst’, skriver den norske tutor og projektleder Kjell Moberg. 

‘I en workshop i Mantua 2017 var professionelle teaterfolk tilskuere til de unges debat omkring ‘køkkenbordet’ og året efter i Norge oplevede vi, hvordan unge havde bevæget sig fra at være deltagere til at blive aktive TEEN Ambassadører, som kunne sætte en dagsorden og lede debatten’.

TEEN Ambassadører fra Aarhus og København kan opleves i køkkenbordsdiskussion med unge fra Morsø på Kulturmødet august 2019 i Scenekunstens Hus under overskriften ‘Forestillinger om Teater’. 

På Horsens Teaterfestival 20.-22. september 2019 vil der være mulighed for at overvære en workshop om programlægning af teater sammen med unge og for unge.

Projektkoordinator og tutor Naja Birke (th) sammen med de nye danske TEEN Ambassadører fra TAG-team KBH – Asbjørn Storm, Altesa, Alexander, Victoria og Viva Foto: Peter Byrholt Nielsen.

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments