Go Back

Reunió Professors/es TEEN Ambassadors Across Europe

A Report from a Meeting with Teachers (in Catalan)

CaixaFòrum Barcelona, 28 març 2019 – 16h a 17.30h

Els principals temes que han sorgit i s’han compartit són:

1. Hàbits teatrals;

En general a tots els centres són els professors de les àrees de llengua (català, castellà i/o anglès) o educació física que estan interessats i sensibilitzats per les arts escèniques i apliquen dinàmiques de grup o activitats basades en el teatre o potencien les pràctiques teatrals dins i fora d’horari lectiu.

Una de les inquietuds comunes és el procés de selecció que es fa a l’hora de veure espectacles i els criteris que s’apliquen.

A la majoria dels centres són els professors o el claustre qui escull, atenent diversos criteris: poden ser econòmics i seguir un catàleg de programació escolar que ofereix els espectacles amb descompte, o segons les ofertes que rep el centre; De proximitat (en els casos dels centres ubicats en poblacions petites les opcions es redueixen i la mobilitat complica l’assistència regular al teatre) o per inèrcia, escollint opcions més comercials o previsibles. En general s’escull des del claustre o equip directiu i als professors els arriba poca informació prèvia. És també poc habitual consultar l’alumnat sobre els seus gustos i preferències. El JP, de l’institut Ramon Berenguer IV, ens comunica que ell consulta l’alumnat sobre les diverses opcions, els recomana diversos espectacles i són els alumnes qui escullen, fent que anar a veure espectacles fora d’horari lectiu i comentar-los després sigui una activitat obligatòria de la matèria.

2. Relació entre l’entorn docent i els espais escènics.

És important trobar diverses opcions i fórmules de connexió amb diversos espais escènics de proximitat, per tal que hi hagi menys distància entre el centre docent i l’equipament teatral, aprofitant els espais que ja són generadors de contingut i punts de trobada cultural habitual, connectats directament amb el centre.

Exemple: Diversos espais directament vinculats a centres que han gaudit d’ajuts recents del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona, Sala Carlos Díaz – Institut Besós), Sala Teatre Mar a Mar – Escola Bárkeno.

Es poden fer servir diferents equipaments i teatres per poder provar diferents formules i proves pilot de co-programació, incorporant els joves a l’hora de decidir i escollir les programacions.

3. Propostes diverses.

1. Què volen veure els joves?

JP proposa plantejar la pregunta directament a l’alumnat per fer un debat fent una enquesta-qüestionari a tots els alumnes sobre l’elecció d’espectacles. Presentar-la ara, al principi del projecte i al final de tot el procés i poder valorar així l’evolució i l’impacte que pugui tenir la feina que desenvoluparem. Es podria fer servir la plantilla de qüestionari de google i plantejar les següents preguntes:

-Quin tipus d’espectacle t’agradaria veure?
-Quin espectacle has vist recentment que t’ha agradat molt?
-Quin espectacle has vist recentment que no t’ha agradat gens?
-Si quan vas al cinema mires un tràiler/teaser, si vas a un concert escoltes els temes a youtube o spotify, com et prepares per anar a veure una obra de teatre, dansa o circ?

2. Per tal d’inspirar-nos amb experiències i altres casos d’èxit, LV proposa convidar professionals d’altres disciplines i àmbits que ja treballen amb joves ‘assessors’ o ‘programadors’ per a que en puguem aprendre i ens puguem enriquir mútuament. Per exemple: Filmoteca de Catalunya- AbaoAqu.

3. Vist que en general hi ha pocs recursos, hàbits i temps per treballar l’obra abans d’anar a veure-la i també treballar l’obra després d’haver-la vist, es recullen algunes aportacions per començar a generar bones pràctiques a l’hora de seleccionar i anar al teatre.

XV envia com a exemple i possible model per compartir i comentar la gràfica annexa d’Adolescena, un projecte que està desenvolupant al seu centre al voltant del fet d’anar al teatre.

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments